Karel IV.Karel IV. – císař a král

Karel IV. (Karel čtvrtý) byl vychován ve Francii, tam získal jméno Karel. Karel IV. uměl několik cizích řečí. Svoje zkušenosti získal v Itálii, kde spravoval města, která patřila Lucemburkům. Karel IV. v 17 letech přijel do Čech. Království bylo zchudlé, všude řádily bandy loupežnických rytířů. Karel IV. začal vše uvádět do pořádku. Ještě za života svého otce Jana Lucemburského byl Karel IV. zvolen císařem, po jeho smrti i českým králem.

Karel IV. – Otec vlasti

V době jeho vlády patřila Praha k největším městům Evropy.

Karel IV. (Karel čtvrtý) opravil Pražský hrad a nechal postavit Karlův most. Karel IV. založil Nové Město pražské, u kterého sám pracoval na jeho plánech. Karel IV. nechal založit hrad Karlštejn a postavit gotickou katedrálu sv. Víta. Karel IV. založil v Praze univerzitu, která měla 4 fakulty. Karel IV. nechal zhotovit korunovační klenoty českých králů ( Svatováclavská koruna ). Karel IV. se vyhýbal válkám, zajistil na dlouhá léta mír. Karel IV. byl za své zásluhy o český stát nazván OTCEM VLASTI.

Karel IV. - Karel čtvrtý Karel IV. - Karel čtvrtý 2

Obrázky převzaty z www.wikipedia.org