W3C Validní Tweet a Google+ TlačítkoAhoj, asi jste také zjistili při validaci Vaší www stránky že váš kód Twitter buttonu a Google Plus tlačítka je nevalidní podle W3C standardu.

Zkuste tyto kódy a napište pokud vám fungují a jsou validní.

W3C Validní kód pro Tweet button

<script src=“//platform.twitter.com/widgets.js“ type=“text/javascript“></script><div><a href=“https://twitter.com/share“ class=“twitter-share-button“>Tweet</a></div>

W3C Validní kód pro Google+1 (Google Plus) button


<script type=“text/javascript“ src=“https://apis.google.com/js/plusone.js“>{lang: ‚cs‘}</script>
<div id=“plusone-div“></div>
<script type=“text/javascript“>gapi.plusone.render (‚plusone-div‘, {„size“: „medium“, „count“: „true“});</script>

Povedlo se vám vložit validní kód pro google plus a twitter tlačítko?