Roman Hassmann – přednáška 2.10.2009Přednáška Roman Hassmann – osobní poznámky

Amway.cz

Je třeba stanovit si cíl, ten přesně pojmenovat a mít napsaný na očích. Například ten a ten Mercedes, dům s bazénem. Měl by mít to a to…

Průzkum mezi 500 studenty Harwardské univerzity ukázal že 97% studentů vědělo co by chtělo mít, čeho by chtělo v životě dosáhnout ale jen 3% to měli napsáno..! Měli své cíle napsány. Po letech se zjistilo že tyto 3% si své cíle splňili a vydělávali více peněz než těch 97% dohromady. Proč? Protože věděli jaké mají cíle protože si je napsali a chtěli je uskutečnit. Investovali také svůj čas do sebevzdělávání.

Vzdělávání – tvorba – vzdělávání … = duplikace

Nejde o pracování, ale o vzdělávání v mezilidských vztazích a finanční, inteligenci a duplikaci..?

Vědět, být, mít?

—–
Poznatek:
Výhody internetového MLM oproti tvorbě businessů:

  • není třeba žádné firemní prostory – kanceláře
  • možnost propagovat již zavedený business
  • výhoda mlm – možnost pasivního příjmu ze sítě

Roman Hassmann – Facebook kontakt

Pokud hledáte Romana Hassmanna na Facebooku, odkaz na jeho profil je zde: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000653951208