Pojištění – Průvodce, Druhy pojištěníV našem životě, každý potřebuje mít pojištění. Je nedělitelnou součástí ve společnosti. Má mnoho uplatnění, například pokud se nám něco stane nebo v jiných situacích poškozujeme neúmyslně jiným majetek, pojišťovna za nás uhradí škody. Pokud úmyslně poškozujeme cizím majetek, pojišťovna má právo odmítnout o poskytnutí úhrady.

Existují různé typy pojištění například:

Penzijní pojištění – buď ukládáme měsíčně, nebo v termínech podle dohody (např. čtvrtletně, pololetně). Nejnižší měsíční úložky jsou 100 Kč. Ukládaná částka se nám úročí a při plnění dohodnutých podmínek je nám ještě připisován státní příspěvek. Penzijní pojištění klasicky bývá na dobu pětiletou.

Životní pojištění – při úrazu či úmrtí. Nemusíme, ale vyplácí se to. (Nehradí se úrazy vzniklé díky požití alkoholu nebo jiných návykových látek.)

Pojištění majetku – mohu si pojistit dům, např. proti živelní pohromě (vichřice mi odnese střechu, povodeň poničí dům i vybavení v něm), ale také pro případ vykradení. Pojišťovna požaduje, aby byl dům proti nezvaným návštěvníkům zabezpečen. Záleží na tom, na jakou částku si majetek chceme pojistit. Podle toho pak pojišťovna požaduje způsob zabezpečení.

Cestovní pojištění – pokud se nám na dovolené ztratí zavazadlo, onemocníme nebo máme úraz, cestovní pojišťovna je schopna za nás uhradit náklady spojené s léčením i s repatriací (=návratem domů). Poskytnout přiměřenou náhradu za věci ve ztraceném zavazadle. Neuhradí případně vědomé poškozování či ublížení na zdraví člověka nebo pod vlivem opilosti. Více podrobností naleznete na cestovní pojišťovně, ve kterém jste nebo budete.

Havarijní pojištění – si sjednávají majitelé motorových vozidel.

Pojištění cizinců – jsou povinni platit zdravotní pojištění cizinců, pokud přesáhne 90 dní pobytu v cizině.

Starobní důchod – základní důchodové pojištění. Účelem je finančně zajistit pojištěnce v době po dovršení stanoveného věku. Obecné podmínky nároku na starobní důchod: můžou ti, co získali potřebnou dobu pojištění, a dosáhl stanoveného věku. Musí také splnit podmínku doby pojištění (25 let pojištění). V současné době u nás dochází v této oblasti k velkým změnám. Zvýšení věku odchodu do starobního důchodu a další změny, mluvíme o důchodové reformě. Podmínky pro nárok na plný invalidní důchod: pojištěnec žádá o plný invalidní důchod. Důvody jsou zdravotní (dlouhodobá nemoc nebo třeba stav po úraze). Nároky vyhodnocuje tzv. posudková komise, v níž zasedají i lékaři – posudkoví lékaři.

Potřebná doba pojištění

Doba pojištění pro vznik plný invalidní důchod je kratší než u starobního důchodu. Jsou seřazeny podle věku pojištěného.
a) Do 20 let méně než jeden rok
b) Od 20 let do 22 let jeden rok
c) Od 22 let do 24 let dva roky
d) Od 24 let do 26 let tři roky
e) Od 26 let do 28 let čtyři roky
f) Nad 28 let pět roků