Podílové fondyPodílové fondy – nevýhody

  • Vklady nejsou pojištěny
  • Investice je podstatně ovlivněna dobou, kdy je realizována
  • Investice je dlouhodobou záležitostí
  • Najít správný fond je velmi složité
  • Ztráta investiční volnosti
  • Poplatky mohou způsobit ztráty …

Podílové fondy – Poplatky

  • Vstupní poplatek
  • Správní poplatek
  • Výstupní poplatek

Podílové fondy – Danění

„Pokud přesáhne doba vaší investice 6 měsíců a vy dosáhnete jakéhokoli výnosu, pak vězte, že tento výnos nepodléhá zdanění.“

Některé informace převzaty z finance.cz