Jak pravidleně mazat obsah nějaké složky pod linuxemAhoj,

stalo se mi že se mi pravidelně začala zaplňovat složka /mail/new na hostingu a to dokonce stovkami MB spam emailů.

Proto by mohlo být řešení nastavit CronJob, nebo vytvořit dávkový skript (bash skript) který se bude pravidelně vykonávat v určitou dobu.

Příkaz by mohl vypadat například takto:

12 4,19 * * * /bin/rm -r -f /path/to/directory/*

Ve 4:12 a 19:12 hodin se to vymaže.

Zde zdroj anglicky

Command to use is

/bin/rm -r -f /path/to/directory/*

The format of a crontab file is:

mm hh DD MM WW Command

where

mm = Minute to run the command

hh = Hour

DD = Day of the month

MM = Month

WW = Day of the week

So use:

12 4,19 * * * /bin/rm -r -f /path/to/directory/*

„12 4,19″ = at 04:12 and 19:12 (outside peak business hours!)

„* * *“ = every day of every month, every day of the week

„/bin/rm“ = run „rm“ (ReMove), which is installed in „/bin/“

„-r“ = „recursive mode“

„-f“ = „force mode“ (doesn’t prompt)

„/path/to/directory/“ = self-explanatory

„*“ = everything inside it, but not the directory itself

Bash skript je třeba umístit do adresáře: /etc/cron.daily