Instalace LAMP – Linux Apache MySQL PHPLinux je již nainstalovaný nebo nainstalujeme distribuci z Autorun CD. Tyto příkazy by měly fungovat na CentOS linux nebo RedHat linux. Možná i další linux distribuce.

MySQL instalace

 • Instalace
  yum install mysql mysql-server

Spuštění

 • Nastavíme autospouštění MySQL při startu systému
  chkconfig –levels 235 mysqld on
 • Ihned spustíme mysql
  /etc/init.d/mysqld start

Nastavení

 • Nastavíme nové heslo pro mysql uživatele root
  mysqladmin -u root password noveheslo

  mysqladmin -h server1.priklad.cz -u root password noveheslo

Instalace Mysql podpory a modulů do PHP

 • Potřebujeme nainstalovat balík php-mysql s dalšími volitelnými moduly
  yum install php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc
 • Restart Apache (asi není nutné)
  /etc/init.d/httpd -k restart

Instalace PHP, MySQL a Apache – rychlé

 • Instalace PHP, MySQL a Apache z internetu
  yum install mysql mysql-server httpd php php-mysql php-mbstring

 • Vytvoření záznamů pro automatické spuštění Apache a MySQL při startu systému + nastartování ihned
  chkconfig –levels 235 mysqld on
  /etc/init.d/mysqld start
  /etc/init.d/httpd start

 • Nastavíme nové heslo pro mysql uživatele root
  mysqladmin -u root password noveheslo
  mysqladmin -h server1.priklad.cz -u root password noveheslo

Zdroj: howtoforge.com