Úvaha: Jak změnit způsob svého jednáníMyslím si že mnohdy víme jak bychom se chtěli chovat a opravdu takoví chceme být ale většinou se nám nepovede změnit sebe – změnit naše jednání.

Ukáži to na příkladu kdy bych se chtěl naučit dívat na věci očima druhého.

Obvikle když s někým mluvím nebo na někoho myslím, přemýšlím jen co to znamená pro mě, co z toho budu mít já a podobně.

Naopak když dokáži vidět věc očima druhého, dovedu ho například pochopit, porozumět mu a dokáži mu nabídnout řešení k oboustranné spokojenosti. Je to velmi výhodné a přínosné pro obě strany.

Jak se to tedy naučit – jak změnit své jednání?

  1. Předně bychom asi měli mít přehled jaké všechny výhody nám nové jednání přinese
    Možná by bylo dobré si je rozepsat pod sebe na papír a dát si je na oči na pracovní stůl :-)
  2. Uvědomit si své nedobré jednání a mít k němu odpor. Mám rád lidi, kteří jsou kolem mě a nerad bych o ně přišel