Zásady tvorby PPC kampaníUkázali jsme důležitost PPC kampaní, jejich hlavní přínos a důležitost pro fungování webových stránek a úspěšnosti jejich vlastníka. Nutno se zopakovat, že PPC kampaně jsou nedílnou součástí SEO-optimalizace, které umožňují poměrně rychle a efektivně přinést nové klienty a zisk, jsou rychlou a výnosnou metodou zvýšení popularity společnosti a jejímu ovládnutí nových trhů.

Doporučujeme volit globální PPC kampaně, které budou fungovat nejen v konkrétním regionu, ale v několika světových oblastech, a chcete-li, pak i po celém světě.

Ke správné tvorbě globální PPC kampaně je nutné se držet několika velmi jednoduchých zásad.

První je určení trhů, nejvíce vyhovujících Vámi nabízeným službám či zboží. Není potřeba okamžitě začínat ve velkém, nejlepší je soustředit se na jednom nebo dvou trzích, protože tvorba efektivní PPC kampaně vyžaduje obrovský počet dat. Spolu s tím se ujistěte, zda máte dostatečný počet zaměstnanců pro práci s těmito trhy, znáte zvláštnosti těchto trhů a zda vůbec přístup na tyto trhy je pro Vás výhodný či nikoliv.

Druhou zásadou je diverzifikace vyhledávacích kritérií, jednoduše řečeno – použití několika vyhledávacích systémů. Google není jediným vyhledávacím systémem, leč je velmi populárním. My pracujeme mimo jiné také i s ruskou vyhledávací platformou Yandex a českým Seznamem, který stále zůstává aktivní a používaný nehledě na rostoucí popularitu Google. Nutno podotknout, že pravidla tvorby PPC kampaní v různých vyhledávacích systémech se mohou lišit.

Třetí zásadou je již zmiňovaná správná volba relevantních klíčových slov, které tvoří základ jakékoliv PPC-kampaně, protože žádný zámek nelze otevřít bez toho správného klíče. Pokud chcete ovládat nové trhy, bude potřeba provést analýzu místních klíčových slov a lingvistické aspekty vyhledávacích kritérií, tudiž pouhý překlad těchto klíčových slov nestačí. Je nutná jejich adaptace ke kulturním, sociálním a lingvistickým kritériím trhu. Pro český a ruský trh to jsou zcela odlišně formulovaná kritéria, daná jednak jazykovou odlišností, jednak mentalitou obyvatel.

Čtvrtou zásadou jsou správně sepsané reklamní texty, ať se jedná o prodávající texty nebo celkový kontent webových stránek. Texty banneru nebo inzerátu jsou stejně důležité jako klíčová slova. Doporučujeme si objednat kvalitní SEO texty od nás, jelikož právě my pomůžeme přesněji a precizněji se zaměřit na cílový trh pomocí SEO textů v jazyce Vámi zvoleného trhu.

Pátou zásadou je monitoring aktivit a výsledků. Poté, co zprovozníme bannery a inzeráty, začneme monitorovat počet zobrazení, CTR ukazatele a konverze (přeměny). Dosti často byť jen nepatrné změny reklamního textu nebo nahrazení stávajícího reklamního slova či použití nového mohou znamenat hodně a mohou výrazně ovlivnit existující ukazatele a výsledky. O veškerých aktivitách zasíláme svým klientům detailní report.

Tvorba globální PPC kampaně se liší od té klasické zejména tím, že objemy práce několikanásobě stoupají, jelikož se pracuje nejen s lokálním trhem a kampaní na něm, nýbrž také s celým komplexem kulturologického a lingvistického charakteru při tvorbě a implementaci kampaní na zahraničních trzích. Na druhou stranu, předáte-li nám co největší počet informací a popíšete-li nám co nejdetailněji svojí vizi, dokážeme vytvořit globální PPC kampaň a zvýšit přísun nových klientů, a zlepšit tak Vaše hospodářské výsledky. Je to velmi složitý úkol, jehož splnění zabere jistý čas a prostředky, ale výsledky Vás dokážou velmi příjemně překvapit.

Máte-li zájem o tvorbu globální PPC kampaně, obraťte se na našeho specialistu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky.

Internetový marketing od MEDIAUNIT.cz