Základy správy serveru/VPS – Práce v Shellu CentOS linuxPár úplně základních příkazů na příkazové řádce – shell linuxu, linux. Pro nápovědu co který příkaz umí zadejte nazev příkazu pomlčky a help. Například (yum –help)

reboot

restartuje celý server nebo VPS

exit

Zavře konzoli (shell)

logout

Odhlásí vás. Můžete se přihlásit na server jako jiný uživatel.

pwd – Zobrazí aktuální cestu na které se nacházíme v systému

pwd

CP (Copy) – kopírování souboru nebo složky

cp soubor1.txt /slozka/soubor2.txt

cp -r /slozka/slozka1 /slozkanova/slozka2

mv (Move) – přesunutí souboru nebo složky

to samé jako u CP, můžete přejmenovat složku nebo soubor pomocí tohoto příkazu. Například:

mv soubor1.dat soubor1.txt

wget – wget vám stáhne z jakéhokoliv umístění na internetu zvolený soubor nebo celé adresáře.

wget http://www.domena.com/slozka/soubor.zip

unzip – unzip vám rozbalí soubor zip soubor komprimovaný archiv

yum (v případě CentOS a Redhat se používá tento nástroj pro aktualizaci instalaci a odebírání součástí systému)
můžete pomocí něho například aktualizovat součásti jako je PHP, MySql, Apache a různé další softwarové součásti serveru / VPS. Příkaz níže nainstaluje balíček imagemagick pro práci s obrázky. Při instalace záleží na velkých písmenech v názvech balíků.

yum install ImageMagick