Vangelis – Albedo 0.39 – Text skladbyVangelis – Albedo 0.39 – Text skladby – lyrics

CZ překlad Google Translate

Maximální vzdálenost od Slunce: 94 milionů 537 tisíc mil
Minimální vzdálenost od Slunce: 91 milionů 377 tisíc mil
Střední vzdálenost od Slunce: 92 milionů 957 tisíc a 200 mil
Střední oběžná rychlost: 66.000 mil za hodinu
0rbital výstřednost: 0,017
Zvrácenost z ekliptiky: 23 stupňů 27 minut 8,26 sekund
Délka tropického roku: rovnodennost rovnodennost 365,24 dny
Délka hvězdný rok: stálice stálice 365,26 dny
Délka středního slunečního dne: 24 hodin a 3 minuty a 56.5555 sekund na střední sluneční čas
Délka střední hvězdný den: 23 hodin a 56 minut a 4,091 sekundy na střední sederial čas
Hmotnost: 6600 milionů tun milionů milionů
Rovníkový průměr: 7927 míle
Polární průměr: 7900 míle
Oblateness: jedna 298.
Hustota: 5,41
Průměrné povrchové gravitační zrychlení na rotující zemi: 32.174 ft za sekundu za sekundu
Úniková rychlost: 7 mil za sekundu

Albedo: 0.39
Albedo: 0.39
Albedo: 0.39
Albedo: 0.39
Albedo: 0.39
Albedo: 0.39
Albedo: 0.39

=========

EN

Maximum distance from the sun: 94 million 537 thousand miles
Minimum distance from the sun: 91 million 377 thousand miles
Mean distance from the sun: 92 million 957 thousand and 200 miles
Mean Orbital velocity: 66000 miles per hour
0rbital eccentricity: 0.017
Obliquity of the ecliptic: 23 degrees 27 minutes 8.26 seconds
Length of the tropical year: equinox equinox 365.24 days
Lenght of the sidereal year: fixed star fixed star 365.26 days
Length of the mean solar day: 24 hours and 3 minutes and 56.5555 seconds at mean solar time
Length of the mean sidereal day: 23 hours and 56 minutes and 4.091 seconds at mean sederial time
Mass: 6600 milion milion milion tons
Equatorial diameter: 7927 miles
Polar diameter: 7900 miles
Oblateness: one 298th
Density: 5.41
Mean surface gravitational acceleration of the rotating earth: 32.174 feet per second per second
Escape velocity: 7 miles per second

Albedo: 0.39
Albedo: 0.39
Albedo: 0.39
Albedo: 0.39
Albedo: 0.39
Albedo: 0.39
Albedo: 0.39

Vangelis – Albedo 0.39 – Text skladby – Lyrics