České diskuzní fórum

Posts Tagged ‘zákazník’

Používáte firemní logo?

Na zákazníky působí denně mnoho vjemů

Na každého zákazníka působí denně tisíce různých podnětů a vjemů. Některé mohou vyvolat lepší náladu, některé pohoršit a nebo znechutit. Je ale na každém člověku jestli se dá ovlivnit tím vjemem, který vidí. V oblasti reklam existují firmy, které se zabývají přímo studiem působení různých podnětů a reklam na zákazníka. Takové odborníky nenalezne člověk v každém reklamním studiu. Dobré reklamní studio a odborníka člověk pozná podle výsledků jeho práce, nebo také podle ovoce jejich práce.

Jak působí reklamní nabídka

Možná, že Vaše firma inzeruje svou nabídku v různých tiskovinách a nebo na internetových stránkách. Zde všude má firma příležitost poslat potenciálnímu zákazníkovi do mysli nějaký vzkaz. Samotné logo samozřejmě nezvládne udělat vše, ale spolu s trefným textem, celkovým designem, výbornými užitečnými informacemi a dalšími prvky firemní reklamní nabídky jistě dokáže zákazníkovi vtisknout nějakou zprávu do mysli.

Logo je důležitou částí reklamní nabídky

Například pokud sledujete nějakou reklamu, vidíte, že většina reklam využívá reklamní čas k zobrazení nějakého příběhu se kterým se divák dokáže více či méně ztotožnit. Většina televizních reklam dále obsahuje mluvený komentář což je druhý velmi důležitý prvek reklamy. A na konec třetí prvek – firemní logo, které by se mělo spolu s příběhem, celkovým sdělením reklamy vepsat potenciálnímu zákazníkovi do hlavy jako důležitý, nebo hlavní prvek. Jakmile zákazník bude nakupovat a uvidí vaše logo, podvědomě a rychle si vybaví to, co mu tvůrce reklamy sdělil. Vaše logo je důležitým prvkem – spojovacím článkem, který identifikuje vaší firmu před zákazníky.

Podoba firemního loga

Možná znáte slovo branding, dobrá rozeznatelnost značky, odlišení se od konkurence. Logo každé firmy by tedy mělo být svou podobou co nejméně shodné s nabídkou jiné firmy v oboru. Snažíte se u zákazníka vytvořit jasný obrázek, ne něco nejistého co bude mít za následek odmítnutí vaší nabídky jako tuctové nebo nezajímavé. Dále by tedy mělo být logo jednoduché a dobře rozeznatelné. Třetí věcí by měla být snadná reprodukovatelnost do různých rozměrů a barevných prostředí. Například společnost PiXOLO tvoří velmi pěkné webové designy a také tvorba loga pro ně nebude jistě problém. Příklady jejich práce naleznete na jejich webových stránkách.

Přidejte svůj komentář - What do you think?  Posted by 314652 - 06/02/2013 at 11:54

Categories: Reklama a návštěvnost   Tags: , , , , ,