České diskuzní fórum

Posts Tagged ‘sebevědomí’

Jak úspěšně a bez obav jednat s lidmi – manažer, obchodník, zaměstnanec

Tento článek si neklade za cíl stanovovat co se má a nemá dělat. Spíše jde o zamyšlení jak jednat s lidmi k oboustranné spokojenosti, jak se nenechat ovládat.

——————-

– Uvědomění si své role a hodnoty –

Všichni lidé mají před Bohem stejnou cenu a nemám právo ve své hlavě upřednostňovat svůj názor před názorem jiného člověka ať mi přijde hloupý, neznalý, nevzdělaný.

Uvědomuji si sebe jako dalšího člověka který je nedokonalý a jehož úkol je učit se a zdokonalovat se. uvědomuji si že každý z lidí které potkávám vyrůstal v jiném prostředí které ovlivňilo to jací jsou, stejné je to u mě. Co se stalo nelze vzít zpět a protože to nelze změnit, není třeba se tím trápit a přidělávat si tím negativní myšlenky.

– Sebevědomí –

Sebevědomí mi může udržovat uvědomění si co vše mohu udělat pro své partnery a další lidi. Jsem schopný naslouchat a pomáhat.

– Řešení problému – komunikace –

Můj úkol je poznat druhého člověka a zjistit jaké má pocity, pohnutky a nebo jednoduše postoj k dané věci, problematice. Po tom, co zjistíme názory všech stran, hledáme společné pozitivní a přínosné řešení problému.

Pokud je partner neústupný nebo se odmítá bavit, přemýšlím o řešeních sám a hledám společné nejvýhodnější řešení které partnerovi prezentuji jako nápad a možnost.

– Pozorování partnera při komunikaci – Oční kontakt –

Je známo že z očí je možné vyčíst pocity a rozpoložení člověka. Oční svaly většina lidí neovládá a nebo nedokáže ovládat. Vyzkoušejte si to na sobě když se díváte do zrcadla. Tím že partnera poctím očním kontaktem a reakcemi na jeho hovor ho dokážu nadchnout a také pak snáze přivést k oboustraně výhodné spolupráci.

– Pozorování partnera při komunikaci – Běžné versus rozostřené vidění –

Pokud se necháte snadno ovlivnit jednáním druhých lidí, nemáte o názory druhých zájem, možná jste také dospěli k tomu že nesledujete obličej člověka který k vám mluví, sledujete ho rozostřeně a nebo jen vždy na okamžik. Tímto jednáním sebe i druhého ale i ochuzujeme, nebojujeme.

Proč sledovat tvář druhého člověka:
Tvář, řeč těla, oči, ústa nám napovídají jak se přesně ten člověk cítí a jaký má vztah k problematice o které mluvíme. Pokud jsme a nebo chceme být člověkem který se zdokonaluje, věříme že nikdy není pozdě začínat znovu a znovu začít bojovat, můžeme z tváře druhého člověka poznat nevyřčené pocity a postoje.

Jakmile získáme tyto informace, můžeme s nimi naložit produktivně, získat větší pochopení důvodů jednání našich partnerů a použít je jako vodítka k řešení dalších problémů a situací v našem životě. Pomůžeme tím nejen sobě ale i druhému.

Pokud však nesledujeme tvář našeho partnera, nepoužíváme jeden ze tří smyslů. Jsme možná o více jak třetinu méně úspěšní a efektivní v řešení problémů našich a problémů druhých.

– Jak se vyrovnat s negativním a nepříjemným přístupem –

Každý jsme měli jiný den a máme nyní jinou povahu. Pokud se domníváme že jsme nyní, nebo v minulosti negativně ovlivnili druhého, je třeba si uvědomit, že naše znechucení, vztek nebo zkleslost kterou bychom mohli nyní nabýt by se NEstala řešením našeho problému, spíše naopak. Nyní při a nebo po negativní reakci partnera si pouze uvědomíme co se mohlo stát a zabránit opakování. Místo negativního ovlivnění by možná bylo lepší….

Přidejte svůj komentář - What do you think?  Posted by 314652 - 08/02/2014 at 15:07

Categories: Myšlenky a rozvoj osobnosti   Tags: ,