České diskuzní fórum

Posts Tagged ‘rozvoj osobnosti’

Proč mít osobního trenéra – kouče?

Stejně jako sportovci mají svého trenéra, který je vede ke zdokonalování sportovních výkonů potřebuje mnoho lidí trenéra – kouče aby ve svém životě postoupili dále a uměli efektivněji řešit různé situace, se kterými se setkávají. Každý má jiné podmínky, jinou výchozí pozici a také jiná očekávání od poradce a mentálního kouče. Z tohoto důvodu je za potřebí vědět kde se člověk nachází a kam chce dojít. Terapeut pak může klientovi pomoci lépe svou situaci pochopit a rozvíjet myšlení – mindset, který mu umožní efektivněji řešit životní situace a snáze dosahovat cíle.

Například osobní koučka Kristýna Šťastná poskytuje individuální poradenství v rámci osobního rozvoje, zdravého životního stylu a financí. Terapie je cestou k sebepoznání a je o porozumění vlastnímu přístupu k životním situacím. Terapie se nezabývá jen důsledkem ale také příčinou, kterou je možné dále při terapii poznat a uvědomit si řešení různých životních situací. K osobnosti je vhodné přistupovat i celostně a uvědomit si jak spolu jednotlivé oblasti souvisí a jak se i ovlivňují. Klient se od kouče učí také praktické metody jak přistupovat k různým situacím a vytvořit tak podmínky pro lepší výsledky.

Proč je vhodné mít osobního kouče? Nejste na to sami, můžete získat zpětnou vazbu od terapeuta, který je vzdělán v oboru psychologie a koučinku. Umožní tak situaci vidět z nadhledu a vést klienta k řešením která si sám neuvědomil. Zpětná vazba bude cílit konkrétně na vaší situaci a nemusíte tak informace a rady hledat na internetu ani v knihách.

Příklady oblastí ve kterých může pomoci osobní kouč jako je Kristýna Šťastná: poznání negativních vzorců chování a nahrazení vzorci pozitivními, odpoutání se od závislosti na druhých a samostatnost, odhalení talentu, budování osobní značky, zmírnění strachu z řízení auta, zdravý životní styl.

Konzultace probíhá v Praze nebo Hradci Králové a později i díky internetu přes počítačový program Skype.

Přidejte svůj komentář - What do you think?  Posted by 314652 - 08/03/2020 at 12:18

Categories: Myšlenky a rozvoj osobnosti   Tags: ,

Výpisky/recenze autobiografie Benjamina Franklina

O autobiografii nebo také životopise Benjamina Franklina se již mluvilo v článku zde. Já jsem tu „knihu“ hledal, jelikož v audinahrávce „Jak získávat přátele a působit na lidi“ od Dala Carnegieho se zmiňuje o této autobiografii jako o nejvíce strhujícím životním příběhu, který byl kdy napsán. To pravděpodobně bude přehnané, například příběh Ježíše Krista a další mohou být ještě zajímavější, to si ostatně můžeme ověřit v Bibli.

— O autobiografii Benjamina Franklina —

Ve článku zmíněném výše se mi podařilo tuto autobiografii B. Franklina nalézt v češtině. Název knihy: „Benjamin Franklin – Svéživotopis (autobiografie)„. Jde o knihu vydanou v Brně roku 1887. Benjamin Franklin ji píše ve věku 79 let. Je zde použit ještě starší český jazyk, avšak po kratším čtení lze přivyknout. První část autobiografie je věnována jeho synovi/potomstvu, píše zde zevrubně o svém dětství, důležitých událostech, které ho potkaly. Čtení je to zajímavé, zaujalo mě, že téměř u každého člověka se kterým se setkal, zmínil jeho charakter, vlastnosti. Pokusím se zde vybrat to, co mě zaujalo z knihy a také se pokusím shrnout obecně jeho osobnost z toho co jsem se dozvěděl z knihy.

— Recenze, zajímavosti z knihy —

1. Měl velký vztah k literatuře, psaní. Pravděpodobně se dokázal velmi dobře vyjadřovat. Považuji ho za člověka vyrovnaného a možná i sebejistého, druzí prý v první fázi života za pyšného (proto se snažil o Pokoru)

2. Pravděpodobně byl člověkem čestným. Dal si předsevzetí dospět k mravní dokonalosti. Této dokonalosti nedosáhl, ale jeho snaha ho učinila lepším a šťastnějším podle jeho slov. Zaujalo mě, že si vytvořil jakýsi rozvrh nebo kalendář kde v jednom sloupci byl seznam žádoucích ctností a v druhém seznam dnů v týdnu. Pokud se ten den provinil proti některé ctnosti, vyznačil to do této tabulky. Dával si pozor vždy pouze na jednu ctnost nepokročil k další, dokud se celý týden neprovinil proti dané ctnosti, avšak prohřešky i u ostatních ctností si do tabulky zaznamenal.

benjaminfranklin-vlastnosti-dennik

Střídmosti prý vděčí za svůj věk, upřímnosti a spravedlnosti pak za čestné úřady a důvěru krajanů. S pýchou bylo prý pro něho nejtěžší bojovat a nemohl říci, že by dosáhl pokory.

Již přibližně od 21 let si vypracoval a dodržoval tento svůj rozvrh dne:

benjaminfranklin_denni_rozvrh

Benjamin Franklin se v tehdejší Filadelfii okolo roku 1740 snažil o různá zlepšení veřejného života a 13 výše zmíněných ctností, které se pokoušel rozvíjet mu jistě pomohly v získání popularity mezi lidmi při jeho veřejných činnostech. Stal se také smírčím soudcem, poštmistrem, byl zapojen do války s tehdejší Kanadou a Francií v rámci Ameriky, přibližně v druhé části svého života byl diplomatem, jednatelem. Myslím, že byl důvěryhodnou autoritou, na kterou se významní lidé obraceli. Dost možná měl moudrost, o kterou se pravděpodobně nejednou modlil (viz. životopis). Franklinův text v knize končí na straně 189 (odkaz na knihu v prvním odstavci)

V době před válkou a během války mezi Velkou Británií a jejich 13 koloniemi v Americe (Americká válka za nezávislost) hrál Franklin významnou roli ve vyjednávání. Amerika se tehdy spojila s Francií v čase boje s Velkou Británií (cca 6 let války). Pravděpodobně věřil v posmrtný život, což také vyplývá z vět na konci knihy a jeho náhrobního kamene, jehož text si vybral když mu bylo 23 let.

BenFranklinsGrave

bfranklin_nahrobnikamen
Benjamin Franklin 4Benjamin Franklin 2Benjamin Franklin MaleBenjamin Franklin 3Benjamin Franklin 5

Přidejte svůj komentář - What do you think?  Posted by 314652 - 24/11/2013 at 16:03

Categories: Myšlenky a rozvoj osobnosti   Tags: , , ,

ČeskéFórum.com – Reklama, Výdělek, zábava, internet

ČeskéFórum.com – Fórum na kterém nesmíte chybět

Zaregistrujte se na novém českém fóru www.ceskeforum.com. Naše fórum je specializované na oblasti Reklama & Marketing, výdělek na internetu, technika a zábava.

Hlavní část českého fóra tvoří reklamní sekce kde můžete například inzerovat vaše reklamní služby, realizovat prodej odkazů, výměna a prodej zpětných odkazů, linkbuilding a tvorba miniwebů. Poptávky a nabídky psaní článků. Nezapomeňte také na sekce výměna bannerů.
Read more…

Přidejte svůj komentář - What do you think?  Posted by 314652 - 08/04/2011 at 21:31

Categories: Ostatní   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,