České diskuzní fórum

Posts Tagged ‘pracovní místa’

Politická témata práce a pracovních míst 2013

Zvažujete, jakou stranu budete volit další volební období? Zajímá vás vše, co bylo spojováno s Václavem Havlem a Václavem Klausem. Potom by vás mohlo zajímat vše kolem Občanské demokratické strany (ODS).

ODS je liberálně konzervativní stranou, která navazuje na tradice, prosazuje svobodu jednotlivce, vládu práva a volný trh, klade důraz na snižování daná, podnikavost, soukromé vlastnictví, ochranu soukromí, zdravé veřejné finance a nezadluženou budoucnost.

ODS se zaměřuje na rozpočet a jeho problematiku. Hospodářství evropské unie má problémy a rozpočty musejí šetřit. Je důležití, aby se neopakovala situace z roku 2011, kdy byly spory mezi Evropskou komisí, Evropskou radou a Evropským parlamentem. ODS se snaží o to, aby si to všechny tyto strany uvědomily a snažily se nalézt kompromis. Evropská unie jako celek musí pochopit to, že i ona musí šetřit a zvažovat efektivnost výdajů Evropské unie. Proto ODS vždy podpoří veškeré návrhy, které směřují k úsporám v evropském rozpočtu, i když je tato snaha často mařena socialisty a lidovci. ODS také hodně prosazuje zákon o vyrovnání vztahů státu a církví, který zrovna putuje do horní komory parlamentu. Tímto zákonem se ODS snaží o to, aby byl církvím vrácen jejich právoplatný a komunisty ukradený majetek a aby se po letech, kdy byly církve závislé na státu, postavily na vlastní nohy.

Dále se ODS zaměřila na pracovní místa a trh s prací. Snaží se o zjednodušení zákoníku práce, aby byl čitelný a snadno pochopitelný pro všechny a také o to, aby navazoval a byl celkově provázán s právem občanským, aby se co nejlépe zjednodušily náhrady škody a úrazové pojištění. Velice důležitým bodem je možnost vyplacení se z výpovědní doby. Vyplacení by bylo možné za částku rovnající se odměně zaměstnance, která mu za výpovědní dobu přísluší.

Posledním bodem ODS, který stojí určitě za zmínku je práce a hlavně zákoník práce, kdy ODS se snaží o to, aby byl natolik zjednodušen, aby měl jednoznačný výklad a aby nebylo možné si ho vyložit podle potřeby různými způsoby. Důležitou snahou ODS je již zmíněné propojení zákoníku práce s právem občanským, kdy je důležité hlavně to, že pokud nastane nějaká záležitost, kterou nebude zákoník práce upravovat, bude se řídit podle ustanovení, které je použito v občanském zákoníku.

Promyslete si dobře, která strana pro nás pro občany udělá právě to potřebné, co slibují všechny politické strany.

 

Přidejte svůj komentář - What do you think?  Posted by SonykJ - 20/12/2012 at 18:59

Categories: Společnost   Tags: , , ,