České diskuzní fórum

Posts Tagged ‘manažerský cerifikát’

Manažerské vzdělání a titul MBA od TC Business School

Kvalitní manažerské vzdělání je jedním z předpokladů pro úspěšnou práci manažera každé firmy. Pro zvýšení šancí uplatnění na trhu práce je také vhodné mít mezinárodně uznávaný titul a certifikát manažera. Tímto titulem může být právě titul MBA – Master of Business Administration certifficate. Jde o kurz akreditovaný Business School Nederland (BSN). Tento manažerský kurz je vhodný jak pro zkušené manažery, pro začínající manažery i další zájemce, kteří vedou lidi. Předností kurzu je jistě to že je veden manažery z praxe a skládá se z praktických cvičení a příkladů z praxe. Kurz by měl také každého manažera naučit a pomoci mu aby si uvědomil jak naučené postupy aplikovat konkrétně v případě firmy v které působí.

Jaká je osnova kurzu MBA? Výuka v kurzu je rozdělená do několika tématických celků.

  • Řízení lidských zdrojů
  • Operační řízení (řízení provozu)
  • Řízení marketingu
  • Finanční řízení
  • Řízení informací
  • Strategické řízení

Aktuální osnovu kurzu MBA naleznete na oficiální internetové stránce TC Business School. Odkaz na web je uvedený v tomto článku.

Pokud si nebudete jisti zda chcete kurz MBA absolvovat, můžete zkusit navštívit bezplatný seminář TC Business School zaměřený na praxi a týmovou spolupráci. Tento bezplatný seminář je zaměřený zejména na metodu Action Learning což je efektivní metoda učení se praktikování poznatků. Metoda Action learning je využívána také v samotném manažerském kurzu MBA a úspěšně je praktikována i společnostmi jako General Electric nebo Shell. Pro více informací o této metodě navštivte prosím stránky TC Business School.

Určitě Vás také zaujmou zkušenosti studentů kteří kurzem Master of Business Administration prošli. Jejich zkušenosti si můžete přečíst na stránce „Vyjádření zákazníků“.

MBA studium není biflování stohů knih, ale spíše učení se toho co skutečně využijete a potřebujete. Mnozí absolventi kurzu také ocenili přátelskou a neformální atmosféru vedení kurzů a získání přázel z jiných oborů podnikání. Studijní skupinu tvoří přibližně 13-15 studentů. Absolvování kurzu MBA – Master of Business Administration je slavnostní okamžik a promoce probíhá po absolvování kurzu v Holandsku.

Přidejte svůj komentář - What do you think?  Posted by 314652 - 24/04/2012 at 11:13

Categories: Vzdělání   Tags: , , , , , , ,