České diskuzní fórum

Posts Tagged ‘linux vi’

Vi linux editor – Ovládání Vi editoru

Základní práce s Linux shell editorem Vi

Linux editor Vi je Linuxový program kterým můžete na serveru zobrazovat obsah souborů a editovat jejich obsah.

Soubor otevřeme v editoru Vi několika způsoby:
vi jmenosouboru.txt
vi /var/www/html/index.php
vi ../html/index.php

Nový soubor vytvoříme například zadáním jména neexistujícího souboru:
vi tento_dokument_jeste_neexistuje.txt

Základy práce s Vi

1. Po spuštění souboru nebo vytvoření nového souboru editorem Vi se přepneme do módu editace klávesou „a“.
Read more…

2 komentářů - What do you think?  Posted by 314652 - 06/04/2010 at 14:06

Categories: Linux shell   Tags: , , , ,