České diskuzní fórum

Posts Tagged ‘Karel čtvrtý’

Karel IV.

Karel IV. – císař a král

Karel IV. (Karel čtvrtý) byl vychován ve Francii, tam získal jméno Karel. Karel IV. uměl několik cizích řečí. Svoje zkušenosti získal v Itálii, kde spravoval města, která patřila Lucemburkům. Karel IV. v 17 letech přijel do Čech. Království bylo zchudlé, všude řádily bandy loupežnických rytířů. Karel IV. začal vše uvádět do pořádku. Ještě za života svého otce Jana Lucemburského byl Karel IV. zvolen císařem, po jeho smrti i českým králem. Read more…

1 komentář - What do you think?  Posted by Prokop3 - 20/07/2009 at 19:36

Categories: Vzdělání   Tags: , , , , , ,