České diskuzní fórum

Posts Tagged ‘japonský topol’

Japonský topol na topení, nevyčerpá se půda?

Otázka

V případě pěstování japonského topolu jsem se dočetl, že se za 12-25 let sníží růst topolu, jakési vyčerpání půdy. Mám se tohoto vyčerpání obávat? Že by pak nešly pěstovat běžné plodiny na orné půdě?

Odpověď 1

po uplynutí doby plantáže je stav orné půdy v lepší kondici než před sázením topolů.Po skončení doby plantáže 20 – 35 let můžete na danou plochu sázet cokoli.V případě osázení znovu topoly je lepší nechat jeden rok půdu ladem.Pařezy se likvidují pařezovou frézou nesenou traktorem nebo v případě ekologie nebo se pařezy likvidují chemicky potřením totálním herbicidem.Přírůstky topolů jsou závislé na typu půdy a jaký je v dané lokalitě srážkový úhrn.Velice důležité při pěstování topolů je udržovat plantáž bez plevelů.Velice důležitá je příprava plantáže před osázením topolů.Na podzim před orbou je třeba plantáž,pole postříkat totálním herbicidem a tím zamezíte růst vytrvalých plevelů.Po vysázení plantáže na jaře je třeba okamžitě před otevřením pupenů stříknout plantáž přípravkem STOMP. (JY)

Odpověď 2

Ne, právě naopak plantáž je po produkci JT velice dobže prohnojena pro klasické plodiny (dřeviny si berou z půdy jiný typ živin než obilniny nebo pícniny), po poslední sklizni JT mužete na plantáži pěstovat jakoukoli standardní plodinu. JT lze na stejném pozemku pěstovat už po třech letech. (RL)

Odpověď 3

jak potvrdil výzkum MZLU Brno, japonský topol nijak zásadně nesnižuje úrodnost půdy. Pouze mírně snižuje pH půdy.
Velké množství opadávajícího listí půdu totiž zpětně hnojí. To že japonský topol pustoší pozemek z hlediska úrodnosti je jedním z mýtů, které kolem něj panují.

Po konci životnosti tedy spíše záleží, zda chcete pěstovat i nadále japonské topoly nebo chcete změnit kulturu, a to z hlediska likvidace pařezů. Při pokračování v japonských topolech se dá vysadit do mezer mezi pařezy a staré pařezy nechat s pomocí chemických prostředků ztrouchnivět.  (JJ)

——————
O japonských topolech například zde:
http://www.jatop-topoly.cz 1
http://www.rychlerostoucitopol.cz/ 2
http://www.japonskytopol.cz/
http://www.rychlerostoucitopoly.cz/
http://www.supertopoly.cz/
http://japonsketopoly.cz/
http://www.japonskytopol-prodej.cz/ 3
http://www.japonsketopoly-telnice.cz/

1 komentář - What do you think?  Posted by 314652 - 02/01/2014 at 18:10

Categories: Příroda a zvířata   Tags: