České diskuzní fórum

Posts Tagged ‘historie’

Středověká stavba s podlahovým vyhříváním Ondol

Vyhřívání Ondol bylo používáno podle Wikipedie již od středověku. Je to snadno pochopitelný systém vyhřívání domu používaný zejména v historické Koreji.

Jak to funguje? Horký vzduch spolu s kouřem z ohniště (které je umístěno pod úrovní podlahy domu), prochází pod podlahou domu a vychází na druhé straně domu komínem.

– důležitá je dostatečná výšková vzdálenost mezi ohništěm a koncem komínu, aby docházelo k žádoucímu tahu vzduchu a kouř neodcházel do prostoru kuchyně

– masivní podlaha prý drží teplo u dovedně postaveného Ondolu i mnoho dnů

Níže uvedené obrázky Vám pomohou pochopit princip systému Ondol. (Ctrl+klik)

 

Další ne-technický článek o Ondolu naleznete na JW.org

2 komentářů - What do you think?  Posted by 314652 - 25/11/2014 at 21:30

Categories: Bydlení a stavba   Tags: , , ,

Karel IV.

Karel IV. – císař a král

Karel IV. (Karel čtvrtý) byl vychován ve Francii, tam získal jméno Karel. Karel IV. uměl několik cizích řečí. Svoje zkušenosti získal v Itálii, kde spravoval města, která patřila Lucemburkům. Karel IV. v 17 letech přijel do Čech. Království bylo zchudlé, všude řádily bandy loupežnických rytířů. Karel IV. začal vše uvádět do pořádku. Ještě za života svého otce Jana Lucemburského byl Karel IV. zvolen císařem, po jeho smrti i českým králem. Read more…

1 komentář - What do you think?  Posted by Prokop3 - 20/07/2009 at 19:36

Categories: Vzdělání   Tags: , , , , , ,