Státy Evropské unieEvropská unie je jedním z významných hráčů globální politiky. Je to organizace „sui generis“ , tedy svého druhu jediná. V tomto článku si povíme něco o jejich členech.

EU jich má v současnosti 27 a přibližně 500 milionů obyvatel, přičemž jejich počet díky mnoha přistěhovalcům především ze zemí třetího světa každým rokem roste.

Nejlidnatějším státem této organizace je Spolková republika německo (82 milionů), nejmenším naopak Malta (asi 400 tisíc) . Výčet všech jejich členů je následující :

Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Italie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Velká Britani,