Směnka aneb Půjčka na směnkuJak jistě někteří znás známe, půjčka na směnku je velkým rizikem. Zrovna včera jsem si jednu takovou vyřídil. Co ve vás vzbuzuje, když se řekne slovo „směnka“ nebo „půjčka na směnku“?

U spousty lidí ten dojem moc dobrý není, jelikož půjčka na směnku je závazek, který má své výhody i nevýhody. Směnka je nezvratným důkazem a dokladem o vzniku závazku dlužníka vůči věřiteli a veškeré důkazní břemeno. Zákon, který se zabývá tzv. směnkou, určuje jaké náležitosti směnka musí být, aby byla platná. Nezbytné je, aby každý takový, kdo směnku vyřizuje, dbal na dva hlavní údaje. Jsou to body – splatnosti směnky a částky, kterou musíme uhradit/zaplatit.

Splatnost směnky představuje, za jakých podmínek má věřitel právo na vyrovnání dluhu.V daném zákonu jsou 4 možné typy splatnosti:

1) Na viděnou – směnka je splatná po předložení. Pokud nechcete, aby Vás věřitel jednoho dne u Vás doma překvapil se směnkou v ruce, raději na tento typ nepřistupujte.

2) Na určitý čas po viděné – stejný princip jako u směnky na viděnou, jen je stanovena lhůta, ve které musí dlužník svůj závazek splnit po předložení směnky.

3) Na určitý čas po datu vystavení směnky – např. směnka je splatná za 4 roky po jejím vystavení.

4) Na určitý den – např. směnka je splatná 6.6.2012, apod.

Směnka může také obsahovat místo, kde má dojít k zaplacení. Pokud to Směnka neobsahuje, tak podle zákona to bude místo bydliště nebo jakéhokoli jiného sídla povinného dlužníka.

Směnka – Na co byste, tedy neměli zapomenout!

Před podpisem směnky se ujistěte, žě přesně víte, kdy a kde ji musíte splatit.

Nepodepisujte směnku před obdržením peněz, stejně jako nepodepisujte směnku bez řádně uvedené dlužné částky (číslem i slovy).

Ujistěte se, že je dlužná částka na směnce uvedena správně, tak jak bylo domluveno!

Kdykoliv věřiteli poskytujete nějaké plnění (splátka, částečné plnění, uhrazení směnky), pokaždé dbejte na to, aby tento fakt věřitel do směnky zaznamenal!