Rezonance: Jsme elektromagnetické bytosti – VýpiskyZde video

Zde výpisky z videa

Schumanova rezonance zjištěna, že je asi 10Hz, později upřesněno že jest 7.83Hz
Hanz Burger zjistil pomocí sebou vyrobeného EEG přístroje frekvenci lidského mozku 7.83Hz
Proveden test kdy bylo zjištěno, že lidé v prostoru, kam nemůže záření toto záření Země se necítili dobře, stres, bolest hlavy.. pokud spustili generátor této elektromag. frekvence, stav lidí se zlepšil.
Výzkum návratnosti včel do prostředí v závislosti na působení elektromag. záření mobilních sítí. Tam kde sítě byly (husté pokrytí signálem), včely mizely. Studie zjistily, že lidmi vyrobené zdroje elektromag. záření. matou stěhovavé ptactvo a kvůli tomu možná hynou ptačí druhy.

Světová zdravotnická organizace 31 května v roce 2011 (Press release N 208) klasifikovala rádiové elektromagnetické záření (záření mobilních sítí) jako záření s možnými karcinogenními účinky na lidi a zařadila ho do skupiny škodlivosti 2B, na základě zjištění, že toto záření bezdrátových telefonů zvyšuje riziko maligních nádorů mozku.

Melatonin je zodpovědný za likvidaci volných radikálů (rakovina) a obnovu buňek (stárnutí, obnova těla). Melatonin se vyrábí v mozku v noci pokud je tma. Prý lidmi vyrobené elektromag. zdroje omezují jeho produkci, což může stát za vznikem rakoviny. (viz video: Rezonance – jsme elektromagnetické bytosti, čas: 1:15:00)

Máte k tomu komentáře? prosím přidejte komentář níže.