Osobní: Cena za účetnictvíhttp://www.aaaucetnictvi.cz/cenik.html

Pokud budete mít tak nízké výdaje, tak pro vás bude výhodnější nevést daňovou evidenci, ale uplatnit výdaje procentem z příjmů. Za předpokladu, že nemáte jiné příjmy, například ze zaměstnání, nebo z pronájmu, byste neplatil žádnou daň z příjmů.

Firma AAA by vám zřejmě účtovala paušál 1.000,- Kč měsíčně jako při vedení daňové evidence. Přiznání k DPH konkrétně nezmiňují, zřejmě je budou účtovat v ceně od 750,- Kč (položka ostatní daně), přiznání se zpracovává čtvrtletně. 3.750,- Kč za čtvrtletí při několika málo položkách mi připadá moc, myslím, že cena bude nižší. Ročně se odevzdává přiznání k dani z příjmů, za které si účtují 1.500,- Kč a přehledy pro ZP a SP, za které budou chtít po 250,- Kč a to jsou docela rozumné ceny.

K dani z příjmů: pokud budete podnikat celý rok, měsíční hrubý příjem budete mít 20 tis. Kč, to je 240 tis. Kč za rok. K příjmu si uplatníte výdaje ve výši 60% (předpokládám, že budete provozovat volnou živnost), základ daně bude 96 tis. Kč (240 000 – 144 000). Daň z tohoto základu bude činit 14.400,- Kč (15%). K vypočítané dani uplatníte slevu na poplatníka, která činí 24.840,- Kč, ale lze uplatnit jen do výše daně, takže ze slevy využijete jen 14.400,- Kč a jste s daní z příjmů na nule.

Příklad 2 při uplatnění skutečných výdajů:

Pokud bych došel příjmy 40 000Kč měsíčně a 20 000Kč výdaje.
Ročně by to byl příjem 480 000Kč a výdej 240 000Kč, odečtu výdaje od příjmů a základ daně je 240 000Kč, z čehož 15% = 36 000Kč daň. Odečtu slevu na poplatníka 24 840Kč a >ročně zaplatím 11 160Kč< Kdyby byly výdaje pouze 10 000 Kč, tak základ daně bude 360 000Kč, 15% = 54 000Kč, odečtu slevu 24 840 Kč a daň bude 29 160Kč.

Příklad 3 s paušálním zdaněním

40 000Kč příjem měsíčně, 60% z toho výdaje
Příjem 480 000Kč ročně
Paušální výdaje ročně (60%) 288 000Kč
192 000Kč základ daně
28 800Kč daň (15%)
3960Kč daň po odečtu
slevy poplatníka (24 840Kč)