O Amway„Mezi nejlepší firmy přímého prodeje patří nesporně Amway.“

Ing_Jiri_Jindra_csc_FMV_VSE amway - amway

říká prof. Ing. Jiří Jindra,CSc.

emeritní děkan FMV V