Nízké TatryHořství Nízké Tatry, vysoké pohoří Liptovské oblasti Slovenska, lemují jižní okraj Liptova. Výškově dominantním vrcholem je Ďumbier (2043 m.n.m.). Je položen na ústředním hřbenu, je travnatý a poskytuje dobrý výhled na okolní vrcholy. Pro masivy Nízkých Tater jsou významní různích postranních možních hřebenovek, pod kterými se nacházejí hluboké kaňony. Zvláště hřbety severním směrem a údolí upoutají pestrostí tvarů na povrchu. Spatříte tady úchvatné skalní útvary, propasti, jeskyně, skalní věže…

Sedlový prostor Čertovica rozděluje hory Nízké Tatry do dvou regionů – západní ďumbiersku a východní kráľovohoľskú. Asi tři čtvrtiny oblasti pokrývá lesní porast, počínaje od smíšené flory dolních poloh až po vysokohorskou zelen a oblast kosodřeviny, po něž navazují alpinské hole. Nízkotatranská flóra je mimořádně bohatá a různá. Vyrůstá tady plesnivec alpínský, poniklec bílý, hořec tečkovaný, oměj minimální a mnoha dalších. Druhovými varianty je zaznávano i spoločenství fauny. Za domov si tuto oblast vybrali vzácné typy hmyzu, miniaturných živočichů, ptactva, velkých zvířat i šelem. V horských oblastech žije hojné množství jelení zvěře, méně srnčí a zvěř divočáka. Z masožravců v zastoupení je medvěd hnědý, vlk dravý a rys ostrovid. v alpinské oblasti jestvují pro tuto oblast typické horské zvířata – svišť horský a kamzík horský. Hory Nízké Tatry byly v 1978 prohlášeny za NPANT. Více o pohořích rovněž na stránce ubytování Slovensko Nízké Tatry.