Jak zjistit IBAN – Co je IBAN?Jak zjistit IBAN – Co je IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) je formát čísla účtu definovaný mezinárodní normou ISO 13616.

Příklad čísla účtu v různých formátech pro Českou republiku

tuzemské bankovní spojení
IBAN – elektronická forma
IBAN – písemná forma

19-2000145399/0800
CZ6508000000192000145399
CZ65 0800 0000 1920 0014 5399

178124-4159/0710
CZ6907101781240000004159
CZ69 0710 1781 2400 0000 4159

Aktuální informace o tom co je IBAN naleznete na stránkách České národní banky: http://www.cnb.cz

Jak zjistit IBAN pro český bankovní účet:
Využijte kalkulátor na stránkách České národní banky.

Jak zjistit IBAN pro slovenský bankovní účet:
Využijte kalkulátor na stránkách Slovenské národní banky.

Doufám že se jste našli odpovědi na otázky „jak zjistit IBAN“ a „co je IBAN“.