Jak přidat/nainstalovat další skladiště (repository/repo) LinuxNejde nainstalovat program v Linux CentOS!

Pokoušeli jste se nainstalovat nějaký program do vašeho systému. Například v CentOS.

yum install jmenoprogramu

Ale co se nestalo! „No package ***available. Nothing to do“ Nenalezlo to program. Proč? Linux má nastavená tzv. úložiště (repositories) což jsou adresáře na internetu kde jsou haldy programů. A ten program nebyl nalezen ve výchozích úložištích které jsou nastavené u vaší distribuce linuxu.

Řešení

Přidáme si nová alternativní a důvěryhodná úložiště do /etc/yum.conf souboru, nebo vložíme přímo rpm soubor úložiště do adresáře /etc/yum.repos.d/.

Přepneme se do adresáře úložišť

cd /etc/yum.repos.d/

stáhneme do adresáře úložiště kbsingh-CentOS-Extras.repo

wget http://centos.karan.org/kbsingh-CentOS-Extras.repo

Aktivujeme úložiště, tak že přepneme hodnotu enabled na 1 a gpgcheck na 0 v editoru vi

vi kbsingh-CentOS-Extras.repo

[…]
[kbs-CentOS-Testing]
name=CentOS.Karan.Org-EL$releasever – Testing
gpgcheck=0
gpgkey=http://centos.karan.org/RPM-GPG-KEY-karan.org.txt
enabled=1
baseurl=http://centos.karan.org/el$releasever/extras/testing/$basearch/RPMS/

Importujeme ověřovací klíč nového úložiště

rpm –import http://centos.karan.org/RPM-GPG-KEY-karan.org.txt

Teď už můžeme instalovat ty programy které nám nešly. Podobně můžete nainstalovat i další úložiště.

——————————————

Níže uvedená řešení pravděpodobně nefungují

Varianta 1 přidání oficiálních CentOS úložišť do /etc/yum.conf

V editoru Vi si otevřete konfigurační soubor yum.conf

vi /etc/yum.conf

Přepněte se do módu úprav klávesou „a“ a najeďte na konec souboru šipkou a na nový řádek vložte následující balík oficiálních úložišť CentOS. (ps: toto vkládat nedoporučuji, mě to házelo errory ž je to tam 2x. Vložil bych jen alternativní úložiště která jsou níže)

[base]
name=CentOS-$releasever – Base
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=http://mirror.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-centos4
enabled=1
#released updates
[update]
name=CentOS-$releasever – Updates
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=http://mirror.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-centos4
enabled=1
#packages used/produced in the build but not released
[addons]
name=CentOS-$releasever – Addons
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=addons
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/addons/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=http://mirror.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-centos4
enabled=1
#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever – Extras
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=http://mirror.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-centos4
enabled=1
#additional packages that extend functionality of existing packages
[centosplus]
name=CentOS-$releasever – Plus
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=centosplus
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/centosplus/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=http://mirror.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-centos4
#contrib – packages by Centos Users
[contrib]
name=CentOS-$releasever – Contrib
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=contrib
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/contrib/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=http://mirror.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-centos4
Dále přidejte ještě alternativní ale komunitou ověřené úložiště:

[dries]
name=Extra Fedora rpms dries – $releasever – $basearch
baseurl=http://ftp.belnet.be/packages/dries.ulyssis.org/redhat/el4/en/i386/dries/RPMS
gpgcheck=1
enabled=1
[dag]
name=Dag RPM Repository for Red Hat Enterprise Linux
baseurl=http://apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag
gpgcheck=1
enabled=1
[kbs-CentOS-Extras]
name=CentOS.Karan.Org-EL$releasever – Stable
gpgcheck=1
gpgkey=http://centos.karan.org/RPM-GPG-KEY-karan.org.txt
enabled=1
baseurl=http://centos.karan.org/el$releasever/extras/stable/$basearch/RPMS/
[kbs-CentOS-Misc]
name=CentOS.Karan.Org-EL$releasever – Stable
gpgkey=http://centos.karan.org/RPM-GPG-KEY-karan.org.txt
gpgcheck=1
enabled=1
baseurl=http://centos.karan.org/el$releasever/misc/stable/$basearch/RPMS/
[kbs-CentOS-Misc-Testing]
name=CentOS.Karan.Org-EL$releasever – Testing
gpgkey=http://centos.karan.org/RPM-GPG-KEY-karan.org.txt
gpgcheck=1
enabled=1
baseurl=http://centos.karan.org/el$releasever/misc/testing/i386/RPMS/
[atrpms]
name=Fedora Core $releasever – $basearch – ATrpms
baseurl=http://dl.atrpms.net/fc$releasever-$basearch/atrpms/stable
gpgkey=http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms
gpgcheck=1
enabled=1

Soubor pak uložte tak že ukončíte mód úprav klávesou Escape a zadáním příkazu :w a následně ukončete program Vi příkazem :q Abyste mohli používat výše uvedené dodatečná úložiště, přidejte jejich ověřovací klíče následujícími 5 příkazy v příkazovém řádku:

su –
rpm –import http://centos.karan.org/RPM-GPG-KEY-karan.org.txt
rpm –import http://dries.ulyssis.org/rpm/RPM-GPG-KEY.dries.txt
rpm –import http://dag.wieers.com/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt
rpm –import http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms
Nyní by měla jít nainstalovat většina přídavných programů pomocí standardního yum install …

Varianta 2 Přidání souborů úložiště do adresáře /etc/yum.repos.d/

Přepněte se do adresáře zadáním příkazu cd /etc/yum.repos.d/ Stáhněte požadovaný repo soubor do adresáře pomocí programu wget.

wget http://www.adresa.com/adresar/soubor.src.rpm

yum install jmenoprogramu

Zdroj/Source: http://www.osresources.com/index.php?action=artikel&cat=11&id=6&artlang=en