Dale Carnegie – Jak získávat přátele a působit na lidi – ZásadyTak tady jsou přepsané zásady z knihy od Dala Carnegieho.

Jak získávat přátele a působit na lidi – Zásady:

Zásada č. 1 – Vyhýbejte se hádkám. Spor vyhraje ten kdo se nepře.

Zásada č. 2 – Ukažte druhým že respektujete jejich názory. Nikdy nikomu neříkejte že se mýlí.

Zásada č. 3 – Jestliže se mýlíte, uznejte svůj omyl rychle a ochotně.

Zásada č. 4 – Když řešíte sporné situace, začínejte přátelsky

Zásada č. 5 – Veďte druhé hned od počátku ke kladným odpovědím

Zásada č. 6 – Nechte hovořit druhého

Zásada č. 7 – Přesvědčte druhého že nápad vznikl v jeho hlavě
Aby věc sám přál koupit

Zásada č. 8 – Snažte se upřímně dívat na věci očima druhého

Zásada č. 9 – Berte ohled na představy a přání druhého

Zásada č. 10 – Předpokládejte že druzí jsou charakterní. Dovolávejte se ušlechtilých pohnutek.

Zásada č. 11 – Podávejte své myšlenky přitažlivým způsobem

Zásada č. 12 – Probuďte v lidech touhu vyniknout