Biologie – co je toCo je to biologie?

Jelikož se celá tato stránka zabývá biologii a jejími převratnými objevy, bez kterých by se moderní společnost neobešla, je k věci si tento pojem vysvětlit.

Biologie patří mezi přírodní vědy. Pojem biologie vznikl složením dvou slov: bios (život) a logos (věda, nauka).

V současné době představuje soubor věd o životě, jeho zákonitostech, formách a rozšíření v prostoru a čase. Studuje vlastnosti a funkce živých organismů, jejich vzájemné vztahy i vztahy s neživým prostředím. Termín biologie zavedli v 19. století nezávisle na sobě K. F. BurdachJ. B. Lamarck a G. R. Treviranus.

Biologické vědy

Každá biologická věda je vymezena předmětem, který zkoumá a metodami, které používá. Členění současné soustavy biologických věd je poměrně složité a závisí na zvoleném kritériu.

1. Podle druhu zkoumaného organismu:

 • Mikrobiologie
 • Mykologie
 • Botanika
 • Zoologie
 • Antropologie
 • Hydrobiologie
 • Pedologie

2. Podle hlediska studia (jakou vlastnost živých soustav zkoumají):

 • Morfologie
 • Anatomie
 • Fyziologie
 • Genetika
 • Taxonomie
 • Etologie
 • Ekologie
 • Ochrana a tvorba životního prostředí
 • Chronobiologie
 • Vývojová biologie
 • aj.

3. Hraniční obory:

 • Biochemie
 • Molekulová biologie
 • Biofyzika
 • Biogeografie
 • Biologická matematika
 • Matematická biologie
 • Biokybernetika

4. Aplikované vědy:

 • Genové inženýrství
 • Biotechnologie
 • Hygiena
 • Medicína
 • Farmacie
 • Bionika
 • Epidemiologie
 • aj.

Čím se budeme zabývat?

To jsou snad základní údaje o biologii. Dále věnujeme pozornost především tomu, co dokázala biologie objevit pro lidstvo a věřte tomu, že je toho nespočetně mnoho. Určitě každý z nás doma nebo kdekoliv jinde používá mnoho vynálezů, které objevila právě biologie a přitom si neuvědomuje, kolik času, práce a píle vedla jejímu vytvoření.

Patří zde jak hmotné vynálezy jako jsou léky, náplasti, obvazy … tak i poznatky, které jsou nezbytné pro život, ať už lidský nebo jakýkoliv jiný, a v mnoha případech takový život zachrání. Díkybohu, že je medicína v dnešní době taková, jaká je. Operace a lékařská péče dokáže víc než dost. Podrobně se tím zabývat nebudeme, ale uvedeme takové převratné objevy, které ulehčily náš život natolik, že aniž bychom si to uvědomovali, žijeme v luxusu…