České diskuzní fórum

Archive for Leden, 2014

Dell D600 – výměna klávesnice, kompatibilní KFRMB2

Měl jsem v notebooku D600 klávesnici:
4NC46295
Model: F025
UN
Made in Czech
KFRMB2
Rev.A02

tu jsem polil a to byl její konec, i když schla celý měsíc, přestala fungovat některá písmena.

Pak jsem koupil klávesnici tuto:
56C100998
Model: C183
CZE
Made in Czech
KFRMB2
Rev.A00

Nová se ukázala být nekompatibilní v tom smyslu, že nepasovala, více paciček, je vyšší (širší horní okraj). Bylo potřeba přebytečné páčky opatrně ulámat kombinačkami. Nechal jsem akorát jednu levou dolní. Následně bylo potřeba na třech místech vyříznout plastovou horní krytku která ve třech místech přetíná horní okraj nekompatibilní klávesnice. Naštěstí však nová klávesnice je kompatibilní v tom smyslu, že správně vše píše. Vše se mi povedlo.

Přidejte svůj komentář - What do you think?  Posted by 314652 - 30/01/2014 at 18:19

Categories: PC Hardware   Tags: ,

Klávesnice bliká, pohyb myši přerušovaný, počítač přetížený

Jen bych chtěl sdílet řešení problému s počítačem, jehož jsem byl svědkem

Symptomy / příznaky: Klávesnice pobliká, pohyb myši je přerušovaný, počítač přetížený (větráček procesoru se chvílemi roztáčí na maximum, chvílemi jede „na sporo“.

Možná příčina: špatný dotek USB kabelu klávesnice / myši do počítače.

V mém případě mám levnější USB hub z číny, Stačilo zapojit vypojit klávesnici myš z hubu.
Zátěž PC je způsobena Windowsem, který v rychlém sledu (méně než sekundy) rozpozná a zase ztratí zařízení připojené přes USB, v mém případě klávesnici (asi to má společného s ovladači klávesnice/myši) které jsou v rychlém sledu nahrány a odehrány z paměti apod. proto ta zátěž na CPU)

Přidejte svůj komentář - What do you think?  Posted by 314652 - 29/01/2014 at 15:31

Categories: PC Software   Tags:

Rezonance: Jsme elektromagnetické bytosti – Výpisky

Zde video

Zde výpisky z videa

Schumanova rezonance zjištěna, že je asi 10Hz, později upřesněno že jest 7.83Hz
Hanz Burger zjistil pomocí sebou vyrobeného EEG přístroje frekvenci lidského mozku 7.83Hz
Proveden test kdy bylo zjištěno, že lidé v prostoru, kam nemůže záření toto záření Země se necítili dobře, stres, bolest hlavy.. pokud spustili generátor této elektromag. frekvence, stav lidí se zlepšil.
Výzkum návratnosti včel do prostředí v závislosti na působení elektromag. záření mobilních sítí. Tam kde sítě byly (husté pokrytí signálem), včely mizely. Studie zjistily, že lidmi vyrobené zdroje elektromag. záření. matou stěhovavé ptactvo a kvůli tomu možná hynou ptačí druhy.

Světová zdravotnická organizace 31 května v roce 2011 (Press release N 208) klasifikovala rádiové elektromagnetické záření (záření mobilních sítí) jako záření s možnými karcinogenními účinky na lidi a zařadila ho do skupiny škodlivosti 2B, na základě zjištění, že toto záření bezdrátových telefonů zvyšuje riziko maligních nádorů mozku.

Melatonin je zodpovědný za likvidaci volných radikálů (rakovina) a obnovu buňek (stárnutí, obnova těla). Melatonin se vyrábí v mozku v noci pokud je tma. Prý lidmi vyrobené elektromag. zdroje omezují jeho produkci, což může stát za vznikem rakoviny. (viz video: Rezonance – jsme elektromagnetické bytosti, čas: 1:15:00)

Máte k tomu komentáře? prosím přidejte komentář níže.

Přidejte svůj komentář - What do you think?  Posted by 314652 - 19/01/2014 at 18:13

Categories: Zdraví a krása   Tags:

WordPress – deaktivovat Adsense/reklamu jen na určitých příspěvcích

Povedlo se mi nalézt kód, který zajistí to, že se na WordPress blogu ve zvolených příspěvcích nezobrazí reklamí kód.

Je potřeba upravit šablonu WordPressu z administrace WordPressu (Vzhled / Editor / Header.php (záhlaví))

a toto vložit:

<?php

global $adsense_flag;
$adsense_flag=1;
// Vložte ID čísla wordpress článků/příspěvků. Například 27 a 45. V těchto příspěvcích se reklama NEzobrazí
$adsense_block_post = array(27,45);
if (in_array($post->ID,$adsense_block_post,true)){
$adsense_flag=0;
}else{
$adsense_flag=1;
}
?>

Dále v Editoru šablon vyberte šablonu příspěvku (single.php apod.)

do místa, kde chcete mít reklamu, například adsense kód vložte:

<?php
global $adsense_flag;
if($adsense_flag!=0) {
?>
ZDE VAS ADSENSE KOD NEBO JINY HTML KOD
<?php } ?>

Možné použití tohoto WordPress hacku: Máte na wordpress blogu reklamu Adsense a některé články porušují pravidla Adsense. Proto si zjistíte ID čísla těchto porušujcích článků (WordPress Admin / Příspěvky / najeďte na odkaz pro úpravu daného příspěvku a ve stavovém panelu vidíte v odkazu číslo příspěvku.) číslo příspěvku pak vložit do prvního zmíněného kódu..

Přidejte svůj komentář - What do you think?  Posted by 314652 - 08/01/2014 at 12:32

Categories: Tvorba webu   Tags:

Japonský topol na topení, nevyčerpá se půda?

Otázka

V případě pěstování japonského topolu jsem se dočetl, že se za 12-25 let sníží růst topolu, jakési vyčerpání půdy. Mám se tohoto vyčerpání obávat? Že by pak nešly pěstovat běžné plodiny na orné půdě?

Odpověď 1

po uplynutí doby plantáže je stav orné půdy v lepší kondici než před sázením topolů.Po skončení doby plantáže 20 – 35 let můžete na danou plochu sázet cokoli.V případě osázení znovu topoly je lepší nechat jeden rok půdu ladem.Pařezy se likvidují pařezovou frézou nesenou traktorem nebo v případě ekologie nebo se pařezy likvidují chemicky potřením totálním herbicidem.Přírůstky topolů jsou závislé na typu půdy a jaký je v dané lokalitě srážkový úhrn.Velice důležité při pěstování topolů je udržovat plantáž bez plevelů.Velice důležitá je příprava plantáže před osázením topolů.Na podzim před orbou je třeba plantáž,pole postříkat totálním herbicidem a tím zamezíte růst vytrvalých plevelů.Po vysázení plantáže na jaře je třeba okamžitě před otevřením pupenů stříknout plantáž přípravkem STOMP. (JY)

Odpověď 2

Ne, právě naopak plantáž je po produkci JT velice dobže prohnojena pro klasické plodiny (dřeviny si berou z půdy jiný typ živin než obilniny nebo pícniny), po poslední sklizni JT mužete na plantáži pěstovat jakoukoli standardní plodinu. JT lze na stejném pozemku pěstovat už po třech letech. (RL)

Odpověď 3

jak potvrdil výzkum MZLU Brno, japonský topol nijak zásadně nesnižuje úrodnost půdy. Pouze mírně snižuje pH půdy.
Velké množství opadávajícího listí půdu totiž zpětně hnojí. To že japonský topol pustoší pozemek z hlediska úrodnosti je jedním z mýtů, které kolem něj panují.

Po konci životnosti tedy spíše záleží, zda chcete pěstovat i nadále japonské topoly nebo chcete změnit kulturu, a to z hlediska likvidace pařezů. Při pokračování v japonských topolech se dá vysadit do mezer mezi pařezy a staré pařezy nechat s pomocí chemických prostředků ztrouchnivět.  (JJ)

——————
O japonských topolech například zde:
http://www.jatop-topoly.cz 1
http://www.rychlerostoucitopol.cz/ 2
http://www.japonskytopol.cz/
http://www.rychlerostoucitopoly.cz/
http://www.supertopoly.cz/
http://japonsketopoly.cz/
http://www.japonskytopol-prodej.cz/ 3
http://www.japonsketopoly-telnice.cz/

1 komentář - What do you think?  Posted by 314652 - 02/01/2014 at 18:10

Categories: Příroda a zvířata   Tags: